ponudba-za-podjetja

Podjetjem ponujamo ‘team building’ programe, monitoring in coaching.

TEAM BUILDING - PROGRAMI

Za podjetja in organizacije pripravljamo dvo ali tridnevne delavnice na tematiko, ki je trenutno aktualna v nekem delovnem okolju . Na podlagi analize potreb vam pripravimo individualno ponudbo.

 

Primer dvodnevne delavnice:
TIMSKA MOČ – spoznajmo značilnosti modernih timov!

Uspešno podjetje je danes samo podjetje, v katerem je zaposlen uspešen kader. Uspešen kader, pa je zadovoljen kader. Dobra klima, komunikacija, odnosi v podjetju so pot k uspehu. Za uspeh je danes ključen ustvarjalen, zadovoljen tim, ki je sposoben konkurirati na uspešnih trgih.

Delati v timu je ena najzahtevnejših nalog posameznika in lahko pomeni kakovosten preskok v osebnostni rasti.

Namen delavnice:

Udeleženci delavnice bodo v sproščenem vzdušju skozi praktične vaje prepoznavali svoje vedenjske vzorce in vedenjske vzorce svojih sodelavcev, kar jim bo pomagalo pri povezovanju in timskem delu na delovnem mestu. Usposobljeni bodo za uporabo metod, tehnik in veščin timskega dela, ki omogočajo krepitev sposobnosti članov tima za sistematično skupno reševanje problemov in uravnavanje skupinske dinamike v timu skozi praktično delavnico timskega dela.

Cilji delavnice:

 • razmišljanje in delovanje, usmerjeno v skupino
 • premagovanje konfliktov
 • zatikanja in zastoji pri delu v timu ter kako jih premagati
 • učinkovitejše doseganje ciljev zaradi medsebojne podpore in sodelovanja,
 • člani tima sodelujejo pri odločanju, zato je višja tudi zavezanost ciljem, ki jih sooblikujejo
 • spodbujanje občutka zaupanja med člani
 • spodbujanje sproščenega izražanja idej, mnenj, vprašanj, dileme
 • člani tima se medsebojno dopolnjujejo v znanju in sposobnostih
 • spodbujanje prenosa znanja in izkušenj

Prednosti timskega dela:

 • medsebojno dopolnjevanje članov tima glede znanja, sposobnosti, spretnosti
 • pri timskem delu se zbere več znanja informacij, idej
 • timi lahko razvijejo širšo perspektivo in preizkusijo več alternativ
 • posamezniki, ki sodelujejo pri sprejemanju odločitve, so z njo bolj zadovoljni (kot če bi jo sprejel kdo drug brez upoštevanja njihovega mnenja) in jo bodo tudi prej podprli
 • delo v timu razvija komunikacijske sposobnosti in omogoča stik med zaposlenimi
 • zaposleni si med seboj pomagajo
 • načrtovanje je lažje, delo pa bolj zanimivo in dinamično
 • posamezniki so v timu deležni večje podpore in čustvene sprejetosti in lažje izoblikujejo svojo identiteto
 • skupna evalvacija in kritična analiza omogočata reševanje nastajajočih težav, hkrati pa krepita samozavest članov pri načrtovanju novih nalog
 • konstruktivna kritičnost spodbuja rast tima in rast posameznika znotraj njega

COACHING

S pomočjo coachinga lahko managerji, podjetniki, vodje in tudi celoten tim izboljšajo svoje rezultate ter ugled podjetja.

Gre za interaktiven proces in strokovno pomoč, ob kateri posameznik s pomočjo lastnega miselnega procesa doseže takojšnje izboljšave.

Coachinga ne gre primerjati s trenerstvom ali svetovanjem, saj coach oziroma profesionalni trener stranke ne usmerja neposredno, prav tako pa ne zdravi simptomov, temveč ji pomaga odkriti lastne rešitve za zdravljenje vzrokov.

Coachi so izurjeni, da zaznajo strankine potenciale, s pomočjo ‘coaching tehnik’ pa le-te povišajo za dosego želenih ciljev. Hkrati stranka s pomočjo coachinga tudi opusti neučinkovite oblike razmišljanja, vedenja in ravnanja in se tako lažje osredotoči na doseganje svojih ciljev.

Cilji poslovnega coachinga:

 • izboljšati poslovne dosežke in rezultate,
 • povišati potenciale in povečati vire notranje moči,
 • naučiti se učinkovito postavljati cilje in jih znati dosegati v čim krajšem času,
 • spoznati učinkovite tehnike, ki bodo izboljšale komunikacijo z drugimi in samim seboj,
 • večja učinkovitost v medsebojnih odnosih,
 • sposobnost prebuditi in uporabiti vse neizrabljene in speče potenciale.

MONITORING

Monitoring je oblika dela, v kateri se kot zunanji, neodvisni in strokovno usposobljeni izvajalci vključimo v sam delovni proces podjetja. Pri tem opazujemo delovanje podjetja kot celote ali le določenih posameznikov v njem, sledenju strateškemu cilju podjetja in viziji podjetja.

Posebno pozornost namenjamo osebnostnim strukturam zaposlenih kot individumov, opazujemo njihov tempogram in egogram.  Z drugega vidika smo pozorni na različne oblike verbalne in neverbalne komunikacije zaposlenih, ki lahko denimo v prodajnem oddelku bistveno vplivajo na samo poslovanje podjetja.

Po zaključenem monitoringu se s posamezniki, ki so bili vključeni, naredi analiza njihovega dela in posredujejo smernice, ki so osnova za povečano funkcionalnost. Izdela se zaključno poročilo, ki podjetju ponudi posnetek stanja in priložnost za morebitno optimizacijo.

Učinkovita organizacija časa

Se vam zdi, da ves čas tekmujete s časom in svojih nalog ne uspete opraviti pravočasno? Potem s časom, ki ga imamo vsi na razpolago enako, ne upravljate pravilno.

Čas je namreč edinstven in omejen vir, pri katerem ne moremo odločati o tem, ali ga bomo porabili, temveč samo, kako ga bomo porabili. Zaradi slednjega je veščina upravljanja oziroma organizacije časa nujna za izboljšanje položaja in kariere posameznika, uspeha delovne ekipe in nenazadnje celotnega podjetja.

Ljudje svoj čas pogosto organiziramo glede na vzorce, ki smo se jih priučili v procesu primarne (družina) in sekundarne (vrtec, šola) socializacije. Vendar vsi ti vzorci niso nujno v skladu z našimi notranjimi željami in potrebami prav tako pa ne s potrebami družbe, ki se hitro spreminja, zato so lahko pogosto nefunkcionalni. Od takrat, ko smo omenjene vzorce ponotranjili, se je namreč spremenil sistem. Smo generacija prehoda, ki mora za uspešno delovanje ozavestiti svoj tempogram, spremeniti vzorce in se naučiti upravljati s svojim časom v skladu s tempom, ki ga narekuje moderna družba in hkrati v skladu z lastnimi potrebami.

Z ustreznim načrtovanjem in razporejanjem časa lahko hitreje in z manj stresa dosežemo zastavljene cilje.

Ko se bodo tako zaposleni kot vodja naučili ustrezno upravljati s časom in postavljati prioritete, se bo povečala učinkovitost podjetja: delovanje znotraj podjetja bo bolj strukturirano, delo bo opravljeno hitreje, posledično pa se bodo znižali tudi stroški.

Pošlji povpraševanje

Ali ste se znašli v situaciji, ko potrebujete pomoč, da premagate notranjo stisko, razrešite osebne, partnerske ali družinske težave? Imate kakšno vprašanje? Brez zadržkov pošljite povpraševanje in kmalu boste prejeli odgovor.

Ponujamo vam tudi 20-minutno brezplačno individualno svetovanje.

  Želim prejemati novice in vabila na dogodke po elektronski pošti